Viên nang Sữa Ong chúa – Ấu trùng Ong chúa

270.000

Sản phẩm của đề tài nghiên cứu công nghệ sản xuất một số chế phẩm và thực phẩm chức năng từ ấu trùng ong chúa và sữa ong chúa. Thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Bình Phước do công ty cổ phần Ong mật Bình Phước làm chủ trì đề tài.

Viên nang Sữa Ong chúa – Ấu trùng Ong chúa

270.000