Viên keo ong bảo vệ hô hấp – Propolis 2000mg

685.000

Keo Ong là một chất tự nhiên tiết chế từ ong được sử dụng để bảo vệ tổ ong.

Viên keo ong bảo vệ hô hấp – Propolis 2000mg

685.000