Trà hòa tan Đông Trùng Hạ Thảo

200.000

Nấm Đông Trùng Hạ Thảo là một loại nấm có tên Ophiocordyceps Sinensis (thuộc nhóm nấm Ascomycetes) nhưng sống ký sinh trên cơ thể của côn trùng tránh đông loại nấm này vô cùng quý và tốt cho sức khoẻ nhật hiện nay

Trà hòa tan Đông Trùng Hạ Thảo

200.000