Tổ yến chưng Sâm 25% sợi tổ yến nguyên chất – Hủ lẻ 70gr

69.000

Tổ yến chưng Sâm 25% sợi tổ yến nguyên chất – Hủ lẻ 70gr

69.000