Son Sáp C’Choi Lady Leader Hồng Flamingo FREEDOM L06

390,000

Có một câu chuyện kể về cách mà một nhà vua tìm ra đáp án cho câu hỏi: “Phụ nữ muốn điều gì nhất?”.  Sau rất nhiều câu trả lời sai, thì đáp án chính xác là: Hãy để cho phụ nữ được tự do làm điều họ muốn.

Mua hàng ngay: 0935.36.2662 (Tư vấn miễn phí)