Mì Mầm Lúa Mạch Organic Anpaso 300g

98.000

– Dinh dưỡng từ 100g: Xơ hòa tan (soluble fiber) 2.41g, Polyphenol tổng (Total polyphenols) 66.4mg

Mì Mầm Lúa Mạch Organic Anpaso 300g

98.000