Đông trùng hạ thảo Sapa khô 10g/lọ

880.000

Đây là loại Đông trùng hạ thảo được nuôi cấy đặc biệt nhất, các hoạt chất sinh học được kiểm soát chặt chẽ nên có hàm lượng cao nhất.

Đông trùng hạ thảo Sapa khô 10g/lọ

880.000